Riktlinjer vid anestesi vid neuromuskulära sjukdomar - SFAI & SNEMA 2022


Muskelsjukdomar

Dystrofia Myotonika

Duchenne och Beckers Muskeldystrofi

Emery Dreifuss muskeldystrofi

Facioskapulohumeral muskeldystrofi

Limb-Girdle muskeldystrofi

Jonkanalsjukdomar

Sammanfattning skelettmuskulaturens jonkanalsjukdomar

Andersen Tawil syndrom

Paramyotonia congenita Hyperkalemisk Periodisk paralys

Hypokalemisk Periodisk Paralys

Myotonia Kongenita

Natriumkanals-myotonier

Myastena syndrom

Översikt Kongenitala Myastenier

Hereditära polyneuropatier

Charcot Marie Tooth och HNPP

Motorneuronsjukdomar

Spinal Muskel Atrofi

Metabola sjukdomar

Översikt Mitokondriella sjukdomar

Störning i elektrontransportkedjan komplex I-V

Betaoxidationsdefekter

Leighs syndrom

MELAS

MERFF

NARP

POLG-sjukdomar

KSS-PEO-Pearsons syndrom

Barths syndrom

MEPAN

MNGIE

LHON

Hereditär optikusatrofi

Pyruvatdehydrogenasbrist

Pyruvatkarboxylasbrist


Kontakt: webmaster@snema.se

Sidan uppdaterad: 2024-04-03

Svenska Neuromuskulära Arbetsgruppen 2024

Bli medlem!

Sidan är producerad av SNEMA