SNEMA

Svenska Neuromuskulära Arbetsgruppen
SNEMA består av en grupp neurologer och neurofysiologer med specialintresse för neuromuskulära sjukdomar

COVID-19 vid neuromuskulär sjukdom info till patienter och vårdpersonal se under dokument

Gruppens medlemmar är spridda på samtliga av landets universitetssjukhus och verkar genom sitt samarbete för förbättrad diagnostik och behandling av de neuromuskulära sjukdomarna. På denna hemsida publiceras vårdprogram, information om studier och kommande möten inom kunskapsfältet.
Kontakt: webmaster@snema.se

Sidan uppdaterad: 2021-12-05

Svenska Neromuskulära Arbetsgruppen 2018

Bli medlem!

Sidan är producerat av Hjärntanken