COVID-19


Info till patienter med NM sjukdom på Karolinska

World Muscle Society rekommendationer till patienter med neuromuskulär sjukdom

Råd vid neuromuskulär sjukdom - patientinfo

Guide for management - MG & LEMS

Neuromuskulära patienter: Immunosuppressiv behandling under covid-19 utbrottet

Hereditära Myopatier


Dystrofia Myotonica

Duchenne Muskeldystrofi

Spinal Muskelatrofi


NT rådets yttrande om Spinraza (nusinersen) vid SMA 1 och 2
(senast uppdaterad juni 2019)

Praktisk information inför behandlingsstart med Spinraza (nusinersen)

Uppdaterad rekommendation för SPINRAZA vid SMA 2019-06-04

Oförändrad rekommendation om läkemedel vid SMA 2019-07-03

ATTRv-amyloidos (hATTR amyloidos, FAP, Skelleftesjukan)


NT rådets yttrande om Tegsedi (inotersen) och Onpattro (patisiran) vid hATTR amyloidos (ATTRv-amyloidos)

Inflammatorisk Polyneuropati


Behandling av GBS (Janusinfo)

CIDP konsensus SNEMA - Diagnostik och behandling

CIDP konsensus - översikt

MMN - Diagnos och Behandling (Internetmedicin)

Neuromuskulära transmissionsrubbningar


Myastenia Gravis - konsenus, utredning och behandling

MG Diagnos och Behandling (Internetmedicin)

MG Specialtillstånd (Internetmedicin)

Human Immunoglobulin


NPO Nervsystemet: Neuroimmunologiska indikationer för human intravenös immunoglobulin (IVIG) vid IVIG-brist

Kalkylator för idealvikt vid IVIg-dosering av överviktiga personer

Skattningsskalor


ALS-FRS skalan

INCAT skalan

RODS skalan för CIDP

RODS skalan för MMN

GBS Disability skalan

Fintrådsneuropati

SFN-SIQ

SFN-RODS


Övriga dokument


Vårdprogram för polyneuropati från Karolinska

Översikt över Inflammatoriska Neuropatier i Läkartidningen 2012

Polyneuropati - riktlinjer för utredning och remittering

Kontakt: webmaster@snema.se

Sidan uppdaterad: 2020-04-12

Svenska Neromuskulära Arbetsgruppen 2019

Bli medlem!

Sidan är producerat av Hjärntanken